TD-bank-corporate-lending-us-foreign-investment-finance.jpg

Asset-Based Leningen

NIBC steunt zakelijke klanten al sinds 1945 met oplossingen voor de lange termijn op het gebied van zakelijke kredietverlening. Deze oplossingen variëren van leningen voor algemeen zakelijk gebruik en werkkapitaalfinanciering tot faciliteiten voor bedrijfsovernames of wijzigingen in aandeelhouderschap.

Onze zakelijke kredietverlening omvat:

  • Verstrekking, structurering en uitvoering van schuldfinanciering
  • Financiering van nieuwe investeringen, nieuwe projecten, nieuwe activa of bedrijfsovernames
  • Bilaterale of gesyndiceerde herkapitalisatie en herfinanciering

Wij zijn trots op onze flexibiliteit en ons inlevingsvermogen als bankpartner. Onze klanten waarderen de grote verscheidenheid aan kredietoplossingen die zij bij ons vinden. Oplossingen die erop gericht zijn hen te helpen hun strategische doelen te realiseren. Wij zijn een vertrouwde partner voor de lange termijn en zijn ons ervan bewust dat de situatie van elke klant uniek is. Daarom zoeken wij steeds naar kredietstructuren en garanties die onze kredietpropositie en het profiel van onze klanten duurzaam versterken.

De belangrijkste criteria die wij bij onze kredietbeslissingen hanteren, zijn:

  • Sterke en duurzame marktpositie
  • Duurzame kasstroom en winstgevendheid
  • Bewezen trackrecord

Wij bieden Asset-Based Leningen voor: