NIBC Solutions Equity Windturbines.jpg

Project Equity

Project Equity is onderdeel van het NIBC Mezzanine & Equity Solutions team. Project Equity verstrekt risicodragende oplossingen voor projecten in de industriële, infrastructuur, (duurzame) energie en vastgoed sector. Het team profileert zich als een langetermijn partner en biedt flexibele oplossingen, structuren en advies. We kunnen een active en positive rol spelen in de ontwikkeling van een onderneming; in de praktijk betekent dit vaak de benoeming van een bestuurslid en samenwerking met gespecialiseerde partners.

Situatie Project Equity

Projecten op het gebied van industrie, infrastructuur, duurzame energie en vastgoed.

Oplossing Project Equity

Eigen vermogen vaak in combinatie met een achtergestelde leningen. Investeringsbedrag: tussen EUR 5 tot EUR 25 miljoen.

Criteria Project Equity

  • Projecten in Noordwest-Europa;
  • Projecten in de ontwikkelings-, bouw- of uitbreidingsfase in samenwerking met gerenommeerde en ervaren partners;
  • Ervaren managementteam met financiële betrokkenheid.