Toezichthouders

NIBC Bank N.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (“DNB”) en de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). DNB is belast met het prudentiële toezicht op NIBC Bank N.V. De AFM ziet toe op het gedrag van NIBC Bank N.V. op de financiële markten.

Onze buitenlandse kantoren in Londen, Brussel en Frankfurt hebben een vergunning om activiteiten te ontplooien op grond van een EEA-paspoort, zoals bedoeld in Bankenrichtlijn 2006/48/EG. Voor bepaalde beleggingsactiviteiten zijn deze kantoren ook onderworpen aan toezicht in hun respectieve gastland, te weten België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Onze Amerikaanse dochtermaatschappij NIBC Credit Management, Inc. heeft een vergunning van de U.S. Securities and Exchange Commission (de 'SEC') als beleggingsadviseur en wordt gereguleerd door de U.S. Investment Advisers Act van 1940, zoals nadien gewijzigd (de 'Investment Advisers Act').