Toezichthouders

Binnen het Single Supervisory Mechanism (SSM) is de Europese Centrale Bank (ECB) overall verantwoordelijk voor het prudentiele toezicht op banken in de Eurozone. Regulier toezicht op significante banken in Nederland wordt verricht door de ECB en De Nederlandsche Bank (DNB) in Joint Supervisory Teams. DNB is verantwoordelijk voor het prudentiele toezicht op minder significante banken in Nederland zoals NIBC Bank N.V.

NIBC Bank N.V. staat onder toezicht van de ECB, DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). NIBC Holding N.V. is enig aandeelhouder van NIBC Bank N.V. (NIBC Bank). NIBC Bank is enig aandeelhouder van NIBC Bank Deutschland AG. NIBC Bank staat onder direct toezicht van DNB. DNB is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht op NIBC Bank en verricht doorlopend toezicht uit hoofde van het toezichtsframework en methoden opgesteld voor het Single Supervisory Mechanism van de ECB. De AFM houdt toezicht op NIBC Bank waar het betreft gedrag en cultuur op de financiële markten. Als krediet instelling die spaartegoeden aanhoudt beschikt NIBC Bank Deutschland AG over een volledige vergunning van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) en de Deutsche Bundesbank.

Onze internationale bijkantoren in Brussel, Frankfurt en London opereren op basis van een EEA paspoort onder Richtlijn 2013/36/EU. Deze bijkantoren staan tevens onder toezicht van de relevante lokale toezichthouders in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority. Uit hoofde van Sec. 53b German Banking Act (Kreditwesengesetz) is de branche in Frankfurt onderworpen aan de regels van het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Onze US dochtervennootschap NIBC Credit Management, Inc. beschikt over een vergunning van de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) als investment advisor en is gereguleerd onder de U.S. Investment Advisers Act of 1940, zoals van kracht (Investment Advisers Act).