Corporate Governance

Om de corporate-governancestructuur zo doeltreffend mogelijk te maken, heeft NIBC haar organisatie zodanig ingericht dat een constructieve, transparante samenwerking wordt nagestreefd tussen onze aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en haar vier subcommissies en de Raad van Bestuur.

Vertrouwen, professionalisering en integriteit vormen de belangrijkste bouwstenen van het bestuursmodel van NIBC. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de onderneming als geheel. Deze bouwstenen zorgen ervoor dat er sprake is van een goed functionerend controle- en toezichtskader – de randvoorwaarde voor effectieve risicobeheersing, adequate naleving van wet- en regelgeving en een juiste en volledige informatievoorziening van marktpartijen.

NIBC kent een structuurregime bestaande uit een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. Dit zorgt ervoor dat er binnen onze organisatie voldoende controlemechanismen aanwezig zijn. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de onderneming en voor de strategie. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en staat het bestuur met advies terzijde.

De leden van de Raad van Commissarissen (en van de commissies van de RvC) van NIBC Holding N.V. vormen samen ook de Raad van Commissarissen (en de commissies van de RvC) van NIBC Bank N.V. Hetzelfde geldt voor de leden van de Raden van Bestuur van NIBC Holding N.V. en NIBC Bank N.V.