Bedrijfsmodel

NIBC richt zich op Corporate Banking en Consumer Banking. Onmisbaar voor ons bedrijf als geheel zijn Treasury, Risk Management en het Corporate Center. Dankzij deze gestroomlijnde structuur kunnen wij ons concentreren op datgene waar we goed in zijn.

Onze cliëntenteams bieden een breed scala aan maatwerkproducten en geïntegreerde oplossingen aan cliënten binnen alle sectoren. 

Om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn, werken we samen met diverse Senior Board Advisors. Zij voegen voor de cliënten van NIBC waarde toe door strategisch inzicht in te brengen en cliënten te adviseren over nieuwe mogelijkheden en groeirichtingen. De Advisory Board bestaat bovendien uit experts die zeer ervaren zijn in de sectoren en segmenten waarin NIBC uitblinkt. De Advisory Board komt regelmatig bijeen om ten behoeve van NIBC en haar cliënten strategische kwesties, trends en speciale onderwerpen te bespreken. Klik hier als u meer wilt weten over de Senior Board Advisors, de leden van de Advisory Board en hun achtergrond.

Corporate Banking

NIBC stelt zakelijke cliënten, institutionele beleggers, financiële sponsors en ondernemende beleggers in staat hun activiteiten te laten groeien. NIBC adviseert, financiert en investeert samen met cliënten. Onze sectorspecialisten delen ideeën en kennis van de markt ten behoeve van onze cliënten in specifieke sectoren, zoals onder meer Food, Agri, Retail & Health, Technologie, Media & Services, Industrie, Olie & Gas, Infrastructuur & Duurzame Energie, Commercieel Vastgoed en Scheepvaart & Intermodaal Transport.

Consumer Banking

Consumer Banking biedt woninghypotheken via een aantal distributiepartners en internetsparen via NIBC Direct in Nederland, Duitsland en België. 

Treasury

Treasury is verantwoordelijk voor het optimaal financieren van de activa van de bank en het beheren van de rentepositie. Daarnaast werkt Treasury samen met onze cliënten aan maatwerkoplossingen voor het beheren van hun renterisico's. 

Risk Management en Corporate Center

Risk Management en het Corporate Center staan midden in onze organisatie. Wij hanteren geavanceerde, geïntegreerde risicomanagementsystemen voor het meten en organisatiebreed beheren van financiële risico's. Corporate Center levert essentiële ondersteuning op terreinen zoals finance & tax, legal & compliance, interne audit, IT & operations, human resources en corporate communications.