Update over biedingsvoorbereidingen

Persbericht -

Vandaag, 17 maart 2020, geeft NIBC een update aan de markt ten aanzien van de voorbereidingen voor het bod door Flora Acquisition B.V. (‘de Bieder’) zoals aangekondigd op 25 februari 2020.

Sinds de aankondiging:

  • is NIBC gestart met het proces ten behoeve van de adviesaanvraag voor de OR;
  • heeft NIBC de Bieder geadviseerd en geholpen met de voorbereidingen voor het goedkeuringsproces met DNB, waarbij NIBC en de Bieder samen verscheidene formele gesprekken hebben gehad met DNB;
  • heeft NIBC voortgang gemaakt met de voorbereidingen voor de activatransactie en/of andere soorten juridische structuur aanpassingen na closing zoals genoemd in de aankondiging van 25 februari 2020; en
  • is NIBC gestart met de voorbereidingen voor de gemotiveerde standpuntbepaling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur met betrekking tot het bod.

Dit naast alle andere doorlopende acties en voorbereidingen die samenhangen met het bod.

In reactie op vragen van investeerders en recente artikelen in de Nederlandse media wenst NIBC te verduidelijken dat in het geval dat het fusie protocol zoals ondertekend met de Bieder en van kracht sinds 25 februari 2020 wordt beëindigd, danwel zou worden opgezegd door één der partijen, een dergelijk nieuw feit zou kwalificeren als ‘voorwetenschap’ zoals gedefinieerd in de Europese Verordening Marktmisbruik (MAR), hetgeen een directe publicatie middels een persbericht noodzakelijk zou maken.

In afwezigheid van een dergelijk tussentijds bericht staat de volgende update ten aanzien van de biedingsvoorbereidingen gepland voor 24 maart 2020.