YES NIBC

NIBC ziet nettowinst in 2017 meer dan verdubbelen

Financial Press Release -
  • Rendement op eigen vermogen (ROE) bijna verdubbeld naar 11,9% in 2017, vergeleken met 6,0% in 2016;
  • Dienstverlening aan Corporate Clients levert aanzienlijk meer ‘fee en investment’ inkomsten op door verhoogde klantactiviteit;
  • Retail Clients aanbod realiseert sterke groei in hypotheekproductie, zowel voor eigen boek als nieuwe productie ten behoeve van derden;
  • Verbetering efficiency ratio van de bank naar 44%;
  • Het boekjaar 2017 werd positief beïnvloed door de verkoop van een oude vastgoedportefeuille in Duitsland (EUR 53 miljoen);
  • Solide solvabiliteitsratio’s, met een ‘fully-loaded’ CET 1 ratio gestegen naar 19,3% van 15,1%;
  • Verhoging creditrating door zowel Fitch als S&P naar BBB; en
  • Voorstel tot uitkering tweede interimdividend van EUR 66 miljoen, waardoor het totale dividend op EUR 96 miljoen komt (uitkeringspercentage: 45%).

Bericht van de CEO, Paulus de Wilt:

“2017 was een zeer sterk jaar voor NIBC. Onze cultuur die gebaseerd is op onze drie kernwaarden, Professioneel, Ondernemend en Inventief, floreert. Gedreven door onze ‘Think YES’-mentaliteit gaan we met volle kracht door met onze klantgerichte strategie. Door onze flexibiliteit zijn we in staat om onszelf steeds opnieuw uit te vinden en een groeiend aantal ondernemingen in het middensegment en particuliere klanten proactief te bedienen.

Dankzij de gezonde economische groei blijven we profiteren van de herijking van onze activiteiten in de afgelopen jaren. Mede door onze nieuwe bedrijfsactiviteiten, waaronder Buy-to-Let, Originate-to-Manage (OTM), BEEQUIP (leasing) en Receivables Finance die de afgelopen jaren allemaal vanuit het niets zijn opgebouwd, zijn we in 2017 in diverse delen van onze kernmarkten gegroeid en hebben we ook het afgelopen boekjaar weer betere financiële resultaten neergezet. Daarnaast kwam de huidige staat van de bank en de manier waarop we door de markt worden gezien tot uiting in de verhoogde creditratings van S&P en Fitch naar BBB, zoals in het vierde kwartaal van 2017 werd gecommuniceerd.

In 2017 zag NIBC de nettowinst meer dan verdubbelen naar EUR 213 miljoen van EUR 104 miljoen in 2016. Dit was vooral het gevolg van de verdere groei van onze klanten-franchise en het positieve effect van EUR 53 miljoen uit de verkoop van de oude Duitse vastgoedportefeuille (Vijlma). Het totale rendement op eigen vermogen (ROE) steeg naar 11,9%, al zijn we van mening dat het percentage exclusief het positieve effect van deze verkoop, met 8,9% een beter beeld geeft van de werkelijke prestaties in het afgelopen jaar.

De netto-rentebaten stegen verder, vooral dankzij een verdere verlaging van de funding kosten. ´Fee en investment’ inkomsten waren buitengewoon hoog als gevolg van de sterke economische klimaat en de kwaliteit van de portefeuille. Tegelijkertijd bleven de aanhoudend lage rente en een overvloed aan liquiditeiten druk uitoefenen op de volumes en marges. Conform onze strategie gericht op ‘marge boven volume’ blijven we behoedzaam en gedisciplineerd als het gaat om de selectie van nieuwe transacties, zoals ook blijkt uit de ontwikkeling van onze Corporate Banking-franchise. Ondanks de solide nieuwe productie, die meer dan EUR 3 miljard bedroeg, daalde het totale uitstaande volume in 2017 omdat deze nieuwe productie lager was dan het totaalbedrag aan aflossingen, de verkoop van de oude vastgoedportefeuille in Duitsland en valuta-effecten als gevolg van de sterke euro.

Ook de hypotheekmarkt ondervindt felle prijsconcurrentie van niet-bancaire instellingen en traditionele spelers die hun marktaandeel verdedigen. De marges staan onder druk op alle looptijden en consumenten geven steeds vaker de voorkeur aan langere rentevaste periodes. Nieuwe productie was desalniettemin zeer sterk en is bijna verdubbeld naar EUR 1,9 miljard dankzij ons nieuwe OTM-aanbod. In 2017 groeide de hypotheekportefeuille met meer dan 3% naar EUR 9,1 miljard aan het einde van het jaar, inclusief de acquisitie van een portefeuille ter waarde van EUR 220 miljoen.

De kosten van de bank waren aanzienlijk hoger als gevolg van extra investeringen in IT, projecten op het gebied van regelgeving zoals MIFID II en IFRS 9, de reorganisatie van NIBC Markets, en kosten samenhangend met de strategische opties. De efficiency ratio van de bank verbeterde desalniettemin van 51% in 2016 naar 44% in 2017 (48% exclusief het positieve effect van de verkoop van de oude vastgoedportefeuille).

Op het gebied van regelgeving werd meer duidelijk over Basel IV. Hoewel we nog niet zeker weten hoe het nieuwe Basel-akkoord zal worden vertaald naar lokale wetgeving, verwachten we wel dat we de gevolgen ervan kunnen opvangen en ons kapitaal ruim boven het door ons gewenste niveau zal blijven.

Hoewel IFRS 9 pas vanaf 2018 gevolgen voor ons heeft, stellen we vast dat het effect van de nieuwe ‘expected loss’ berekening opgevangen kan worden binnen de bandbreedte zoals vermeld in onze halfjaarresultaten over 2017. Nog belangrijker is dat vanaf 1 januari 2018 al onze hypotheken geclassificeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs, conform de marktpraktijk voor de behandeling van hypotheken. De overgang naar IFRS 9 heeft een totale negatieve impact van circa 4 procentpunt op onze CET1-ratio van 19,3%.

In 2014 zijn we begonnen om de bank te revitaliseren en de winstgevendheid en veerkracht van de bank te verbeteren door ons sterk te richten op onze klanten, en op de toekomst. Terugkijkend op de afgelopen jaren kunnen we met tevredenheid melden dat we al onze doelstellingen voor 2015-2017 hebben gehaald. We hebben daarom nieuwe doelstellingen voor de middellange termijn aangekondigd die een weerspiegeling zijn van onze verbeterde prestaties en een sterke basis vormen voor verdere groei in de toekomst. Voor de komende tijd richten we ons op een rendement op eigen vermogen van 10-12% en een efficiency ratio die structureel lager is dan 45%, waarbij onze organisatie flexibel blijft met gedisciplineerde kostenbeheersing. Andere doelstellingen zijn een CET 1-ratio van minimaal 14%, een dividenduitkering van tenminste 50% van de nettowinst, en een BBB+ creditrating.

Bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten in augustus 2017 hebben we, gesteund door onze huidige aandeelhouder, aangekondigd onze strategische opties te overwegen, waaronder een mogelijke beursgang. Dit proces is gaande en de voorbereidingen verlopen goed. Een besluit zal op een later moment worden genomen en is mede afhankelijk van marktomstandigheden.

Tot slot spreek ik mijn oprechte dank uit aan alle medewerkers voor hun onvermoeibare toewijding en enthousiasme. Zij zijn de reden waarom een groeiend aantal klanten erop vertrouwt dat wij hen steunen op de voor hen beslissende momenten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een verschil kunnen blijven maken op de voor onze klanten beslissende momenten en zo winstgevende groei in de toekomst kunnen blijven realiseren”.

Raadpleeg ons Verkort Interim Rapport voor 2017 NIBC Bank N.V. in de download sectie rechts op deze pagina voor meer informatie.

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in