Globe sustainability

Stakeholders

Klanten

Een sterke klantfocus is het fundament van ons bedrijfsmodel en komt tot uitdrukking in ons bedrijfsbeginsel 'We think clients'. Om een duurzame onderneming op te bouwen, werken wij aan langdurige klantrelaties en bieden wij onze klanten duidelijke en duurzame oplossingen. Tot onze klanten behoren bedrijven, ondernemers, institutionele beleggers, financiële sponsors en particulieren. Wij hebben onze onderneming in twee hoofdsegmenten gestructureerd: zo kunnen wij de belangen van onze zakelijke en particuliere klanten het beste behartigen.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn een belangrijke stakeholder en vormen ons belangrijkste bedrijfsmiddel. Wij investeren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en stimuleren een werkomgeving waarin zij met respect wordt behandeld en diversiteit en verschillen worden gewaardeerd. Onze medewerkers moeten zich houden aan onze gedragscode, integer te werk gaan, met gevoelige informatie zorgvuldig omgaan en de belangen van alle stakeholders in het oog houden bij alles wat zij doen. Wij werken samen met medezeggenschapsorganen zoals de ondernemingsraad.

Investeerders

Wij onderhouden goede relaties met beleggers in schuldinstrumenten en aandelen van onze bank en streven ernaar om voor hen een solide en duurzaam rendement op hun belegging te realiseren. In het kader van onze dialoog met obligatiebeleggers informeren wij hen regelmatig over de gang van zaken binnen onze onderneming. Wij zijn transparant en verstrekken toegankelijke informatie over onze financiële en niet-financiële resultaten. Wij passen de nieuwste richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) toe.

Toezichthouders

NIBC Bank staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Via onze internationale vestigingen onderhouden wij ook contacten met toezichthouders in het buitenland. Wij voldoen aan alle eisen van wet- en regelgeving en streven continu naar sterke en open relaties met toezichthouders en andere regelgevende autoriteiten.

Kredietbeoordelaars

Kredietbeoordelaars publiceren creditratings voor NIBC als bank en voor bepaalde producten en programma's van de bank. Een goede kredietwaardigheid is voor NIBC essentieel. Wij onderhouden dan ook op regelmatige basis een dialoog met kredietbeoordelaars zoals Moody's, Fitch en S&P.

Maatschappij

NIBC wil een rol spelen in de aanpak van milieu- en maatschappelijke vraagstukken in de gemeenschappen waarin zij actief is. Hieraan geeft NIBC invulling door zich als een verantwoord ‘corporate citizen’ op te stellen.

Onze ambitie is een betrouwbare, transparante en duurzame bank te zijn, onze impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken en een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving voor toekomstige generaties. Om dit te bereiken, stimuleren wij onze medewerkers deel te nemen aan maatschappelijke initiatieven binnen hun lokale gemeenschap en verlenen wij ook geldelijke steun.

Onze impact op maatschappij en milieu beheersen wij via ons duurzaamheidsbeleid dat geldt voor al onze bedrijfsactiviteiten. Dit beleid is gebaseerd op internationaal erkende verdragen en gedragscodes, zoals het UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UN Global Compact en de Equator Principles. Dit zorgt ervoor dat wij geen financiering verstrekken aan klanten en projecten die hun impact op maatschappij en milieu niet voldoende onder controle hebben.

Sectorgenoten

Wij doen zaken met collega-banken als tegenpartij, belegger, co-financier of klant. Wij willen een transparante en betrouwbare partner zijn en opereren integer op de financiële en effectenmarkten. Om de integriteit en de reputatie van NIBC, sectorgenoten en de bankensector als geheel te borgen, moet een due diligence-onderzoek worden uitgevoerd voordat met een klant zaken mogen worden gedaan. NIBC is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Leveranciers

Via de aanschaf van producten en diensten van leveranciers hebben wij een impact op de maatschappij en het milieu. Wij streven ernaar om de negatieve impact zoveel mogelijk te beperken door duurzamere alternatieven in te kopen. Omdat onze belangrijkste leveranciers zijn gevestigd in welvarende OESO-landen, is de potentiële impact over het algemeen beperkt of niet significant.  De negatieve effecten beperken wij zoveel mogelijk door voor duurzame oplossingen te kiezen. In ieder geval willen wij onze leveranciers kennen en verwachten wij van hen dat zij als verantwoorde ‘corporate citizens’ handelen en aan onze duurzaamheidsnormen voldoen. Wij nemen duurzaamheidscriteria op in alle leverancierscontracten en gaan, waar mogelijk, met leveranciers de discussie aan over kansen en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in