Sustainable development

Onze waardeketen


Wij onderkennen de verantwoordelijkheid die wij hebben tegenover alle stakeholders en wegen hun belangen mee in onze besluitvorming. Proactieve en continue engagement met onze stakeholders is een centraal element in onze strategie en onze ambitie om duurzame groei te realiseren.

Onder stakeholders verstaan wij groepen of personen die beïnvloed worden of kunnen worden door de verwezenlijking van onze doelstellingen. Wij onderscheiden de volgende stakeholders: klanten, medewerkers, investeerders, toezichthouders, kredietbeoordelaars en de samenleving als geheel.

Engagement met onze stakeholders vindt plaats via een aantal kanalen, variërend van een continue dialoog tot directe verzoeken om feedback en de jaarlijkse materialiteitstoets. Deze reguliere toets verschaft essentiële duidelijkheid over hoe onze onderneming de beschikbare middelen moet aanwenden en welke aspecten voor onze stakeholders het belangrijkste zijn.

De uitkomsten van dit proces en de feedback van onze stakeholders worden uitvoeriger beschreven in ons jaarverslag.

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in