Globe sustainability

Maatschappij

NIBC wil een bijdrage leveren aan de gemeenschappen waarin zij actief is. Hiertoe stimuleren wij medewerkers om als vrijwilliger tijd en kennis ter beschikking te stellen van lokale maatschappelijke projecten.

Matching principe

In het kader van dit programma verdubbelt NIBC geld dat medewerkers voor een goed doel hebben ingezameld of tijd die zij hebben besteed aan liefdadigheid. Het programma is bestemd voor goede doelen die officieel zijn erkend als organisaties zonder winstoogmerk.

NIBC NGO Boulevard

Met het initiatief NIBC NGO Boulevard stellen wij moderne kantoorruimte en faciliteiten ter beschikking van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). Op dit moment zijn vier maatschappelijk organisaties gehuisvest op het hoofdkantoor van NIBC in Den Haag.

Maatschappelijke Alliantie

Doel van Maatschappelijke Alliantie is te werken aan een betere samenleving door fondsen te verstrekken, zodat bedrijven en overheden gezamenlijk de impact van hun maatschappelijke initiatieven kunnen vergroten. De Alliantie ontwikkelt samenwerkingsverbanden tussen de private sector, de publieke sector en ngo’s om effectieve oplossingen te creëren voor de lastigste maatschappelijke vraagstukken. Klik hier voor meer informatie over Maatschappelijke Alliantie.

Missing Chapter Foundation

De Missing Chapter Foundation wil ervoor zorgen dat besluitvormers de belangen van kinderen meenemen in hun beslissingen. De stichting zet zich in voor een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende dialoog tussen besluitvormers, kinderen en jongeren om zo tot toekomstbestendige oplossingen te komen. Klik hier voor meer informatie over de Missing Chapter Foundation.

Stichting SOVIC

Stichting SOVIC ontwikkelt innovatieve concepten en projecten voor het aanpakken en oplossen van sociale en maatschappelijke vraagstukken, vanuit de overtuiging dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving en kansen en mogelijkheden moet krijgen. Doel is de maatschappelijke kwetsbaarheid te verminderen en de verbinding tussen mensen, organisaties en culturen te steunen. Klik hier voor meer informatie over Stichting SOVIC.

Bank voor de Klas

NIBC doet mee aan het project ‘Bank voor de klas’. Dit project is onderdeel van de ‘Week van het geld', een landelijk initiatief met als doel basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld.

SDG Nederland

Doel van SDG Nederland is de bewustmaking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s) en duurzame ontwikkeling in heel Nederland te bevorderen. SDG Nederland moedigt iedereen aan om na te denken over de gevolgen van de keuzes die zij maken, steunt initiatieven die zijn gericht op uitvoering van de landelijke SDG-prioriteiten en maakt zich sterk voor de verwezenlijking van alle SDG’s. Klik hier voor meer informatie over SDG Nederland.

Stichting Vitalis

Medewerkers van NIBC steunen al een aantal jaar Stichting Vitalis. Deze in Den Haag gevestigde ngo begeleidt kinderen in een kwetsbare positie door hen extra zorg en aandacht te geven. Doel is te voorkomen dat deze kinderen uiteindelijk professionele hulp nodig hebben.

Innovation Lab

Het NIBC Innovation Lab heeft tot doel medewerkers te stimuleren om na te denken over morgen en de dag na morgen. Het Lab inspireert, verbindt interne met externe partijen en experimenteert. Projecten kunnen volledig intern, maar liever samen met derden worden uitgevoerd. Wil je meer weten, neem dan contact op met Duncan de Vries voor meer informatie: lab@nibc.com

Internationale vestigingen

In het Verenigd Koninkrijk steunden medewerkers Solace Women’s Aid, een liefdadigheidsinstelling die vanuit de gemeenschap zelf is ontstaan en op innovatieve wijze belangrijk werk doet in Londen op het gebied van vermindering van misdaad, gezondheidszorg en sociale zorg. De nadruk ligt hierbij op vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk en seksueel geweld.

Medewerkers in Frankfurt steunden ‘Mädchenbüro’, een interculturele instelling voor tienermeisjes, en ‘Johanniter’, een organisatie zonder winstoogmerk die ondersteunende diensten verleent voor daklozen.

 

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in