Globe sustainability

Duurzaamheid

Oog hebben voor de wereld om ons heen

NIBC is in 1945 opgericht om te helpen bij de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Vanuit deze oorsprong zijn wij ons als bank sterk bewust van onze maatschappelijke verplichtingen. Onze doelstelling is in grote lijnen nog steeds dezelfde: wij willen klanten helpen bij het realiseren van hun ambities en een bijdrage leveren aan een betere samenleving voor toekomstige generaties.

Duurzaamheid reikt verder dan onze verantwoordelijkheden tegenover de volgende generatie. Wij willen op duurzame wijze zakendoen, zodat wij onze klanten beter van dienst kunnen zijn bij de aanpak van duurzaamheidsproblematiek, bij innovaties en de verdere ontwikkeling van hun onderneming en het optimaal benutten van kansen in de diverse markten.

Milieu & klimaatverandering

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en waterschaarste zijn symptomen van een ongekende druk op het milieu en op de ecologische grenzen van onze planeet. NIBC wil de negatieve milieugevolgen van haar eigen activiteiten verminderen en klanten helpen bij de transitie naar een meer verantwoorde ondernemingscultuur.

NIBC is CO2-neutraal: er zijn relatief maar weinig banken die dit kunnen zeggen. Wij meten onze CO2-uitstoot al sinds 2010 en hebben die inmiddels fors verlaagd. Het restant wordt gecompenseerd door middel van “Gold Standard”-emissierechten. Daarnaast is de stroomvoorziening op alle NIBC-kantoren afkomstig uit schone, duurzame bron.

Wij adviseren onze klanten bij de ontwikkeling van beleid om klimaatrisico’s te beperken en daartoe aanpassingen door te voeren. Bij bedrijfsfinancieringen en -investeringen kijken wij ook naar de negatieve gevolgen daarvan op het milieu en de biodiversiteit. Veel financieringen en investeringen zijn gericht op de transitie naar betaalbare, schone energie, de daarvoor benodigde infrastructuur, een verantwoorde productie en bedrijfsvoering en een duurzame samenleving.

Mensenrechten & diversiteit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat ook over mensenrechten en het hebben van respect voor elkaar. NIBC onderschrijft de Guiding Principles van de Verenigde Naties en respecteert de mensenrechten, niet alleen binnen haar eigen activiteiten maar ook bij financieringen en investeringen. Een screening op negatieve effecten voor de mensenrechten vormt een vast onderdeel van onze “due diligence” bij klanten.

Onze financieringen leveren vaak ook maatschappelijk voordeel op: een management buyout waarbij banen worden behouden, de financiering van een transportvaartuig waarmee de bemanning van een offshore-faciliteit in veiligheid kan worden gebracht, investeringen in studentenhuisvesting en in sociale infrastructuur, zoals zorgvoorzieningen en scholen.

Diversiteit is volgens ons essentieel voor een structureel succesvolle bedrijfsvoering. NIBC wil een stimulerende werkomgeving creëren voor medewerkers van allerlei achtergronden, een omgeving die openstaat voor uiteenlopende visies en denkwijzen. Wij blijven werken aan diversiteit, niet alleen bij de werving en selectie van medewerkers, maar ook binnen ons talentenprogramma en performancemanagement.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NIBC en haar medewerkers zetten zich al vele jaren in voor allerlei maatschappelijke organisaties. Sommigen doen vrijwilligerswerk, anderen leveren een financiële bijdrage. Via NGO Boulevard stelt NIBC op haar hoofdkantoor in Den Haag kantoorruimte en -faciliteiten ter beschikking aan zes NGO's. Onze medewerkers zijn als vrijwilliger actief voor diverse goede doelen en projecten, zoals het coachen en begeleiden van ondernemers die willen innoveren en doorontwikkelen.

Naast al deze lokale initiatieven laten wij ons ook inspireren door mensen van buiten ons bedrijf en de projecten die zij opstarten. Al deze ontmoetingen nemen wij mee, versterken onze “Think Yes”-mentaliteit en inspireren ons tot het vinden van optimale oplossingen voor onze klanten, de samenleving en ons milieu.

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in