Raad van Commissarissen

Op NIBC Holding N.V. zijn de regels van het structuurregime van toepassing. Op grond van deze regels is zij als structuurvennootschap verplicht een Raad van Commissarissen in te stellen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en adviseert de Raad van Bestuur. Bescherming van de ondernemingsbelangen en de bedrijfsactiviteiten heeft voor de Raad van Commissarissen prioriteit boven de bescherming van de belangen van bepaalde belanghebbenden. De leden van de Raad van Commissarissen zijn geen medewerkers, maar ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden. Kandidaten die worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen, moeten voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de profielschets van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen (en zijn commissies) van NIBC Holding N.V. en NIBC Bank N.V. hebben een identieke samenstelling.

Mr D.M. Sluimers

Voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Algemene Pensioen Groep N.V. (APG)

Achtergrond | Pensioen- en financieringswezen
Nationaliteit | Nederlandse

Lees meer over Mr D.M. Sluimers

Mrs A.G.Z. Kemna

Voormalig lid van de Raad van Bestuur van Algemene Pensioen Groep (APG) en Chief Finance en Risk Officer/Chief Investment Officer van Algemene Pensioen Groep (APG)

Achtergrond | Pensioen- en financieringswezen
Nationaliteit | Nederlandse

Lees meer over Mrs A.G.Z. Kemna

Mrs S.M. Zijderveld

Voormalig Lid Raad van Bestuur en Chief Risk Officer van de Nederlandse Spoorwegen N.V.

Achtergrond | Juridische zaken & compliance
Nationaliteit | Nederlandse

Lees meer over Mrs S.M. Zijderveld

Mr J.J.M. Kremers

Voormalig lid van de Raad van Bestuur van Royal Bank of Scotland NV en ABN AMRO Bank

Achtergrond | Bankwezen
Nationaliteit | Nederlandse

Lees meer over Mr J.J.M. Kremers

Mr S.Q. Abbas

Senior Managing Director, Tactical Opportunities bij Blackstone Group

Achtergrond | Financiele sector
Nationaliteit | Britse

Lees meer over Mr S.Q. Abbas

Mr J.G. Wijn

Voormalig lid van de Management Board van Adyen en ABN AMRO Bank.

Achtergrond | Bankwezen en politiek
Nationaliteit | Nederlandse

Lees meer over Mr J.G. Wijn

Mrs. L.M.T. Boeren

Voormalig CEO van Kempen Capital Management N.V. en voormalig chair van de Management Board van Robeco Groep

Achtergrond | Vermogensbeheer
Nationaliteit | Nederlandse

Lees meer over Mrs. L.M.T. Boeren