The Hague building.jpg

Governancecodes

Nederlandse Corporate Governance Code

NIBC past de principes van de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna de Code) toe. De Code is in december 2016 herzien en NIBC past dit consequent toe.

NIBC wijkt slechts gedeeltelijk af van de ‘best practice’-bepalingen en de principes zoals vastgelegd in de Code. De belangrijkste afwijking is dat NIBC niet voldoet aan ‘best practice’-bepaling 2.1.7 (iii), waarin wordt bepaald dat per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, er maximaal een commissaris is die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend. Vier van de zes leden van de Raad van Commissarissen van NIBC zijn formeel onafhankelijk. De overige leden zijn formeel niet onafhankelijk, aangezien zij verbonden zijn aan de aandeelhouder. Op dit punt is de Code strijdig met het beleid van De Nederlandsche Bank dat in 2012 in werking trad en vereist dat de Raad van Commissarissen voor minimaal de helft dient te bestaan uit formeel onafhankelijke leden. NIBC past het DNB beleid toe. Omdat 2018 een jaar van strategisch belang was, was stabiliteit van groot belang voor de Raad van Commissarissen van NIBC en werden zowel de heer de Jong als de heer Van den Goorbergh in 2017 en 2018 herbenoemd voor een periode van respectievelijk maximaal één jaar resulterend in een totale benoemingstermijn van meer dan twaalf jaar. De laatste termijn van de heer de Jong eindigde in december 2018 en de laatste termijn van de heer Van den Goorbergh eindigt in april 2019 tijdens de AVA.

Code Banken

Op 1 januari 2015 trad een nieuwe Code Banken in werking. De nieuwe Code Banken, het Maatschappelijk Statuut en de Bankierseed gelden voor alle medewerkers van financiële instellingen in Nederland. NIBC steunt de principes van de Code Banken om het vertrouwen terug te winnen, de stabiliteit te waarborgen en de belangen van onze stakeholders te beschermen.

Een uitgebreid overzicht van de naleving door NIBC van de Code Banken 2015 vindt u bij downloads.

Welkom op NIBC.nl

Wij, NIBC Bank N.V., maken gebruik van functionele cookies om te zorgen dat deze website goed werkt. We willen ook graag analytische cookies op uw apparaat plaatsen om informatie over het gebruik van deze website te verzamelen om u een optimale website-ervaring te kunnen bieden. U kunt ervoor kiezen om geen toestemming te geven voor het gebruik van analytische cookies. Indien u wel toestemming geeft, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy en ons Privacy Statement.

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in