The Hague building.jpg

Governancecodes

Code Banken

Op 1 januari 2015 trad een nieuwe Code Banken in werking. De nieuwe Code Banken, het Maatschappelijk Statuut en de Bankierseed gelden voor alle medewerkers van financiële instellingen in Nederland. NIBC steunt de principes van de Code Banken om het vertrouwen terug te winnen, de stabiliteit te waarborgen en de belangen van onze stakeholders te beschermen.

Een uitgebreid overzicht van de naleving door NIBC van de Code Banken 2015 vindt u bij downloads.

De klachtenprocedure van NIBC vindt u op de Compliance pagina's op onze website.