Saskia Hovers

Lid van het Executive Committee, verantwoordelijk voor Corporate Banking

Download afbeelding

Geboortejaar | 1968
Nationaliteit | Nederlandse

Saskia Hovers is hoofd Corporate Banking Sectors en lid van het Executive Committee sinds 2017. Zij is afgestudeerd in economie aan de Universiteit van Tilburg en heeft een postdoctorale studie in Financial Economics voltooid aan de TIAS School of Business and Society. In 2001 trad zij in dienst van NIBC Bank, waar zij verschillende leidinggevende posities bekleedde, onder meer als Managing Director en hoofd Offshore Energy (voorheen de olie- en gassector), Scheepvaart  (voorheen de Scheepvaart & Intermodaal Transport sector), Commercieel Vastgoed enInfrastructuur  (voorheen de Infrastructuur & Duurzame Energie sector) en als hoofd van de activiteiten van NIBC op het gebied van activa- en kasstroomfinanciering. In 2014 is zij benoemd tot hoofd Corporate Banking – Sectors. In deze functie is zij verantwoordelijk voor alle sectorteams Origination op de kernmarkten van NIBC. Voordat zij de overstap naar NIBC maakte, was zij Senior Vice President van het team voor offshore projectfinanciering bij Fortis en bekleedde zij meerdere functies in corporate finance bij MeesPierson N.V.