NIBC building general.JPG

Compliance

NIBC heeft zich gecommitteerd tot de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en gedragscodes in alle markten waarin zij actief is. Compliance is dan ook een belangrijk aspect van goed ondernemingsbestuur.

Een aantal belangrijke nationale en internationale/Europese regelgevingen van toepassing op NIBC zijn de Wet op het Financieel toezicht (Wft), wetten tegen witwassen zoals Wwft en AMLD4, maar ook MiFID II, FATCA/CRS, GDPR en MAD/MAR.

Hieronder kunt u NIBC’s belangrijkste compliance documenten en beleidsdocumenten downloaden.

Like deze pagina op