NIBC Solutions Meeting women business.jpg

Corporate Governance

NIBC streeft naar een solide, transparant en effectief governancesysteem dat overeenkomt met de best practices in de sector. De structuren en processen die wij hebben ontwikkeld, vormen een effectief fundament om organisatiebreed besluiten te nemen en te implementeren, met hiërarchische en functionele rapportagelijnen.

Dit onderdeel van deze website bevat nadere informatie over onze governance. Hier vindt u ook onze statuten, beleidsregels, reglementen en complianceverklaringen met betrekking tot relevante codes.

Juridische structuur en toezichthouders

Met het oog op een effectief ondernemingsbestuur heeft NIBC haar organisatiestructuur zodanig ingericht dat deze een constructieve en transparante samenwerking bevordert tussen onze aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en zijn commissies, de Raad van Bestuur en het Executive Committee.

Vertrouwen, professionalisme en integriteit vormen de basisingrediënten van deze structuur en zijn ook leidend voor de onderneming als geheel. Deze elementen liggen ook ten grondslag aan het controle- en toezichtkader, dat een effectief risicomanagement, de volledige naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en een juiste en complete informatieverschaffing aan de markt waarborgt.

NIBC is een structuurvennootschap met een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur. Dit zorgt ervoor dat voldoende controlemechanismen (checks and balances) aanwezig zijn. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de onderneming en voor de uitvoering van de strategie. De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en staat deze met advies terzijde.

Toezichthouders

Het regulier toezicht op significante banken in Nederland wordt uitgeoefend door de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) in Joint Supervisory Teams. DNB is ook verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht op minder significante banken in Nederland, waaronder ook NIBC Bank. Daarnaast staat NIBC Bank onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die in Nederland het gedragstoezicht op de financiële markten uitoefent.

Als kredietinstelling die spaartegoeden aanhoudt, beschikt NIBC Bank Deutschland AG over een volledige vergunning van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) en de Deutsche Bundesbank.

Onze internationale vestigingen in Brussel, Frankfurt en Londen verrichten hun activiteiten op grond van een EEA paspoort onder Richtlijn 2013/36/EU. Deze vestigingen staan tevens onder toezicht van de lokale toezichthouders in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De vestiging van NIBC in het Verenigd Koninkrijk staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority. De vestiging in Frankfurt valt, op grond van artikel 53b van de Duitse bankwet (Kreditwesengesetz), ook onder het toezicht van de BaFin.

Onze Amerikaanse dochtermaatschappij NIBC Credit Management, Inc. heeft van de Amerikaanse beurstoezichthouder, de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), een vergunning als beleggingsadviseur ontvangen en is onderworpen aan de U.S. Investment Advisers Act van 1940, zoals meest recentelijk gewijzigd.

Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in

Welkom op NIBC.nl

Wij, NIBC Bank N.V., maken gebruik van functionele cookies om te zorgen dat deze website goed werkt. We willen ook graag analytische cookies op uw apparaat plaatsen om informatie over het gebruik van deze website te verzamelen om u een optimale website-ervaring te kunnen bieden. U kunt ervoor kiezen om geen toestemming te geven voor het gebruik van analytische cookies. Indien u wel toestemming geeft, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy en ons Privacy Statement.