NIBC Stairs outside logo.jpg

Contact NIBC

 

Algemeen Contact NIBC

NIBC Direct - Sparen en hypotheken

NIBC Bank N.V.
Carnegieplein 4
2517 KJ The Hague

+31 (0)70 342 5425
info@nibc.com

Sparen en Hypotheken voor particulieren
Klik hier voor vragen over NIBC Direct

+31 (0)800 409 409 4
info@nibcdirect.nl

Postadres

NIBC Bank N.V.
Postbus 380
2501 BH Den Haag

Factuuradres

Accounts Payable Department
accounts.payable@nibc.com
Postbus 16317
2500 BH Den Haag
(Fiscal no. NL0017.60.968.B.01)

Informatieverzoek 475 aa RV Gerechtsdeurwaarder

Legal.support@nibc.com

Voor zover betrekking op meer dan één (rechts)persoon: graag aanleveren in Excel-bestand (natuurlijke personen en rechtspersonen gesplitst) zie KBvG model