NIBC Stairs outside logo.jpg

Contact NIBC

Algemeen contact

NIBC Bank N.V.
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag

+31 (0)70 342 5425
info@nibc.com
Sparen en Hypotheken: info@nibcdirect.nl

NIBC Direct

Sparen en Hypotheken voor particulieren
Klik hier voor vragen over NIBC Direct

Postadres

NIBC Bank N.V.
Postbus 380
2501 BH Den Haag

Factuuradres

Accounts Payable Department
accounts.payable@nibc.com
Postbus 16317
2500 BH Den Haag
(Fiscal no. NL0017.60.968.B.01)