NIBC Stairs outside logo.jpg

Informatie over het aandeel

Vanaf 23 maart 2018 heeft NIBC een beursnotering op Euronext Amsterdam. Het aandeel wordt verhandeld onder het tickersymbool “NIBC”. Alle informatie met betrekking tot de koers is te vinden op deze pagina. 

Dividendbeleid

Het dividendbeleid van NIBC zal erop gericht zijn tenminste 50 procent van de nettowinst toekomend aan de aandeelhouders uit te keren. Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 streeft NIBC een dividenduitkering na van circa 50 procent.
NIBC is voornemens dividend uit te keren in twee halfjaarlijkse termijnen. De eerste uitkering vindt naar verwachting plaats in de tweede helft van het betreffende boekjaar en het restant in de eerste helft van het daaropvolgend jaar, na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Like deze pagina op
Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in