The Hague building.jpg

Governancecodes

Nederlandse Corporate Governance Code

NIBC past de principes van de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna de Code) vrijwillig toe en wijkt slechts gedeeltelijk af van de ‘best practice’-bepalingen en de principes zoals vastgelegd in de Code uit 2008. De belangrijkste afwijking is dat NIBC niet voldoet aan ‘best practice’-bepaling III.2.1, waarin wordt bepaald dat alle commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk dienen te zijn.

Op dit punt is de Code strijdig met het beleid van De Nederlandsche Bank dat in 2012 in werking trad en vereist dat de Raad van Commissarissen voor minimaal de helft dient te bestaan uit formeel onafhankelijke leden. NIBC heeft op basis van dit beleid de onafhankelijkheid van de leden van haar Raad van Commissarissen beoordeeld en heeft daarbij vastgesteld dat vijf van de negen commissarissen als formeel onafhankelijk kunnen worden aangemerkt.

Code Banken

Op 1 januari 2015 trad een nieuwe Code Banken in werking. De nieuwe Code Banken, het Maatschappelijk Statuut en de Bankierseed gelden voor alle medewerkers van financiële instellingen in Nederland. NIBC steunt de principes van de Code Banken om het vertrouwen terug te winnen, de stabiliteit te waarborgen en de belangen van onze stakeholders te beschermen.

Een uitgebreid overzicht van de naleving door NIBC van de Code Banken 2015 vindt u bij downloads.

Like deze pagina op
Bel me terug
Vul alstublieft uw naam in Onderwerp is verplicht Vul alstublieft uw telefoonnummer in