Adviseren

Fusies en overnames 

Het M&A-team van NIBC biedt financieel advies bij fusies, overnames, desinvesteringen, buyouts en corporate development. Daarbij wordt nauw samengewerkt met onze sectorspecialisten. Zo combineren wij onze expertise op het gebied van procesbegeleiding met een diepgaande kennis van de sector en begrip van de uitdagingen waar onze cliënten mee te maken hebben.

M&A omvat het volgende: 

  • Voorbereiding en uitvoering van M&A-transacties namens koper of verkoper
  • Evaluatie en aanbevelingen voor financiële en strategische alternatieven
  • Signalering van potentiële transactiemogelijkheden
  • Advies en ondersteuning bij onderhandelingen en waarderingsproblematiek
  • Verstrekking van ‘fairness opinions’

Kapitalisatie-advies

Het Capitalisation Advisory-team van NIBC levert praktisch, oplossingsgericht en onafhankelijk advies op het gebied van schuld- en vermogensfinanciering en optimalisatie van de kapitaalstructuur. Onze ervaren adviseurs zijn goed ingevoerd in de bedrijfsfinancierings-en kapitaalmarkt. Wij helpen onze cliënten bij belangrijke beslissingen, zoals herkapitalisatie, grote (her)financieringen, overnamefinancieringen, het aantrekken van nieuw kapitaal, potentiële schendingen van afspraken met financiers en financiële herstructurering.

Kapitalisatie-advies omvat het volgende:

  • Balansoptimalisatie, dat wil zeggen bepaling van de optimale kapitaalstructuur, schuldcapaciteit en financieringsstructuur
  • Ondersteuning bij het aantrekken van kapitaal via schuldpapier en aandelen ten behoeve van groei en overnames
  • Advies over alternatieve financieringsoplossingen: schuldpapier (b.v. Europese onderhandse plaatsing ), mezzanine en aandelen
  • Advies over schuldpositie en ondersteuning bij herfinanciering 
  • Ondersteuning bij een financiële herstructurering